Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD

mojeiD na našich stránkách! 

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ejpovice. Více informací naleznete zde.

Parcely Ejpovice

MODERNIZACE TRATI Rokycany - Plzeň

www.rokycanyplzen.cz

Plzeňský kraj

 

Rokycanský

Rokycanský deník

czechpoint

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Historie

Zdejší krajina byla osídlena již za doby kamenných mohyl (zhruba 3.století před  Kristem), o čemž svědčí mnohé nálezy pohřebišť. Původní vesnice byla založena v 11. – 12. století našeho letopočtu EPEM (Epo byl plzeňský měšťan, který vlastnil část obce) a rozkládala se v údolí mezi Čilinou a Skálami.

První písemná zmínka o Ejpovicích pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila špitálu sv.  Máří Magdalény v Plzni. Konrád z Dobřan zakoupil Ejpovice pro tento špitál a  král Jan vesnici osvobodil od placení královské berně.   

Určujícím rozvojovým prvkem byla pro obec zemská stezka vedoucí tudy z Bavorska do Čech. Na původní královské cestě z Norimberka do Prahy stával hrad, který sloužil jako ochranná pevnost pro obyvatele. Z roku 1375 jsou známi dva vladykové Ejpovští – Štěpán a Zifríd, kteří se usadili na ,,Starém zámku“ u Ejpovic (Hrádek). Hrádek se  nacházel naproti vesnici Klabavě a stal se sídlem téměř všech pánů Ejpovských. V držení vesnice se postupně vystřídalo mnoho pánů a vladyků (např. 1379 Ctibor ze Švamberka, 1398 Beneš z Ejpovic, 1505 Staněk z Pavlovic a další), až roku 1537 prodali Kryštof a Václav Točníkové z Křimic spolu se svým strýcem Janem tvrz Ejpovice (nové sídlo šlechty, nacházelo se ve vsi), ves Kyšice a Hrádek městu Plzni. Od té doby Hrádek pustl a již nikdy nebyl obydlen. Do dnešní doby se dochovala jen malá část hradního zdiva a označení ,,K Starému zámku“.

V 17.  století byla v obci zahájena intenzivní těžba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který pracoval pro Horomyslické železárny.

     Vesnice byla rozdělena pod držení Rokycan a města Plzně. Toto rozdělení je patrné i ze stavebního stylu jednotlivých, do dnešní doby zachovaných, zemědělských usedlostí z přelomu 19. století. Usedlosti, které byly pod správou města Plzně měly své vjezdy postaveny v barokním stylu a naopak usedlosti spadající pod Rokycany stavěly se ve stylu renesančním.

 

 

Znak obce

 znak 

Základem předkládaných návrhů ejpovických obecních symbolů se stal znak vladyk z Ejpovic. Tvrz Hrádek i tvrz v  Ejpovicích symbolizuje věž s cimbuřím, plochu Ejpovického jezera modrá hlava štítu i modrý žerďový pruh v návrhu praporu. 

- dokument o udělení Znaku panem Lubomírem Zaorálkem ke stažení ZDE

 

Památky 

                                                                                                                    Kaple sv. Václava                                                                                           Kaple sv. Václava byla postavena  roce 1904 z prostředků občanů, získaných většinou   z výtěžků ochotnických divadelních představení, za vydatného přispění pana mlynáře       Tyla ze mlýna. 28. 9. 1904 byla kaple slavnostně vysvěcena památce svatého Václava   a od té doby je drženo v Ejpovicích václavské posvícení.

Kaple sv. Václava

V roce 1994 se konala generální rekonstrukce kaple. Její znovuvysvěcení proběhlo v témž roce a ujal se  ho 1. biskup plzeňský Msgr. František Radkovský za asistence arcibiskupa Jaroslava Aubrechta z Dýšiné. V kapli se každou neděli slouží bohoslužby a často se zde také konají koncerty vážné a gotické hudby.

 

 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Návesní kaple v Ejpovicích, umístěná při místní komunikaci v blízkosti potoka, je postavená na přibližně čtvercovém půdorysu. Má stanovou střechu ukončenou čtyřbokou věžičkou, nad níž je umístěna osmiboká cibulová věžička s makovicí a křížem. Kaple je situována vstupem k silnici.Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička, stejně jako ostatní sakrální stavby v Ejpovicích musela podstoupit rozsáhlou rekonstrukci, která se  uskutečnila v roce 2000 a v témž roce proběhlo její znovuvysvěcení.

 

 

 

Kaplička Všech svatých 

  Kaplička „Všech svatých“                                           Skromná kaplička pocházející ze 17. století se těší velké oblibě   mezi místními lidmi, kteří jí také nazývají ,,Na Doroťáku“.               V minulosti byla silně poškozena a roku 1994 byla společně         s kaplí sv. Václava zrekonstruována. Slavnostní akt                     znovuvysvěcení se konal ve stejný den jako u výše zmíněné         kaple a ujal se ho Msgr. František Radkovský.             

 

  Památník „Obětí válek“

Pomník  Pomník je věnován obětem 1. a 2.  světové války a americké armádě, která se účastnila osvobozování Ejpovic na  konci 2. světové války. U pomníčku se konají každý rok pietní akce,     u příležitosti oslav vzniku samostatného Československého státu (28. 10. 1918) a  dne osvobození od fašismu (1945).